Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NXA NGIKHUMBULA

1. Nxa ngikhumbula, Baba,
Umusa wakho wonke,
Kuveza ukwethaba
Ngemihla yami yonke;
Kula ngijabulela,
Kubong' igama lakho,
Nokuyishumayela
Indab' emnandi yakho.

2. Wasipha iNdodana
Ezelwe yodwa yakho;
Ngempela uyaphana.
Sikhul' isisa sakho;
Sisekulahlekeni,
Saholw' umoy' omubi,
Sishona ekufeni,
Ebumnyamen' obubi.

3. Senginezibusiso,
NgoJesu uMsindisi,
Uqede izifiso,
Azisangikhalisi;
Ngob' uyanganelisa,
Unami endleleni.
Uyangigcwalisisa
Ngothando enhliziyweni.

4. Pho, sengikhalelani?
UJesu unganele;
Ngenama ngokunjani?
Impela kufanele,
Kuhlatshw' umkhos' omkhulu,
Kubongw' umusa wakhe,
Malinkethez' izulu,
Lidum' igama lakhe.

NXA NGIKHUMBULA