Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NXA LISHONA

1 Yek'ubuhle nxa lishona,
Kuphel'im'sebenzi yomke.
Silalele izwi lona
ElikaSomandla onke.
Anduba silela kahle,
Siyaondolozwa nguye,
Sinambith'amazw'amahle,
Siphumule kahle kuye.

2 UKuphum'la kuh!'mpela
Kumphefuml'okhutheleyo,
Futhi kusihlumelela
Emzimben'odangeleyo;
Kuyasikhumbuza futhi
Ngokuphum'la ezulwini,
Emthunzini walow'muthi
Wokuphila ebomini.

3 Yebo,kuhl'ukuphumula,
Nxa izono ziyekelwe;
Sesinakho ukuthul,
Yebo,sesilun.
Nxa sivuka,nxa silala,
Iyathula inhliziyo;
Kuphelile ukukhala,
Sinethemb'elingafiyo.

NXA LISHONA