Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NXa INkosi Yeth' UJesu

1 NXA iNkosi yet' uJesu,
Isahamba emhlabeni,
Ya ya ekusithekeni,
Iye ekuthandazeni.

2 Yayivuka ekuseni,
khona nasebumnyameni;
Iye khona entabeni.
Iye ekuthandazeni.

3 Nami, khon' ezinsukwini
Ngiyakuya eNkosini;
Nxa ngivuka ekuseni
Ngiye ekuthandazeni.

4 Ngingakay' ekulaleni
Ngiyakuba endaweni
E tandekaka enhliz' yweni,
Ngiye ekuthandazeni,

5 ngiyohamba endleleni
Eqondayo eNkosini,
Eholela ebomini
Yongiyisa ezulwini

NXa INkosi Yeth' UJesu