Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nkosi Namhla Ngiyathela

1 NKOSI, namhla ngiyathela,
Ngingowakho ukuphela;
Thatha konke kub-okwakho,
Won'umzimba nenhliziyo.

2 Naz' izandla, zingezakho,
Zisebenz' intando yakho,
Nezinyawo zingezakho
Zigijime zenz' okwakho.

3 Nal' ulimi lukhulume,
Luyazis' intando yakho;
Lumemeze, lufundise,
Lulibong' igama lakho.

4 Nay' impahla ingeyakho,
Yonke yona a siyami;
Thatha, Nkosi, yenz' okwakho
Ngakho konk' okungokwami.

5 Thatha futh' intando yami,
Angisash' ukuth' eyami;
Nenhliziyo ingeyakho,
Busa kuyo, Nkosi yami.

Nkosi Namhla Ngiyathela