Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nkosi Moya OyiNgcwele

1 Nkosi, Moya oyiNgcwele,
Ngalomuhla woza kithi;
Ngomsa mawusikhanyise
Inhliziyo ngaphakathi:
Phefumula phezu kwethu
Umphefumlo wokuphila,
Sibe-nokuphila ngawe,
Singaphila ngawe wedwa.

2 Ngawuthela phezu kwethu
Lezizipho ezikhulu
Zokusilungisa njalo,
Size sifanel' izulu.
Lokhu okuvela kuwe
Sithokoze ngakho kodwa;
Sibe nokuphila ngakho
Nenhliziyo yokuthanda

3 Mawuvul' amehlo ethu
Az' abon' indlela yakho;
Sazi injabul' enkulu
Ngokuhamba ngayo njalo.
Makukhany' ubuso bethu
Ngokwethaba kwenhliziyo
Okuvela ngokukwazi,
Nokwethemba kuwe njalo.

Nkosi Moya OyiNgcwele