Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 rating, 2 votes)
Loading...

Nkosi, Baba, Sihlangene

1 NKOSI, Baba,sihlangene,
thin' abantu bakho; Mawufike
kithi namhla,
Ngobubele bakho.

2 Jesu, Mhlawuleli wethu,
thina singabakho;
Sifundise izwi lakho,
Senz' intando yakho.

3 Nkosi, Moya oyiNgcwele,
Yiba-nathi sonke;
Ngoba asinal' usizo
Nxa ungekho kithi.

4 Nkosi, mawuhlale nathi,
Ngaphakhathi kwethu,
Sithokoze njalonjalo
Ngobukhona bakho.

Nkosi, Baba, Sihlangene