Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nkosi ake ukhulume

1. Nkosi, ake Ukhulume,
Sengibek' indlebe yam'
Bheka' nans' inceku yakho,
'Suthobil' umoya wam'
Sengiyezwa, Nkosi yam'
Yiso isicelo sam'.

2. Nkosi, ake Ukhulume,
Bona ukudinga kwam',
Mangalizwe izwi lakho
Liza enhliz'weni yam'.
Ngithulile, Knosi yam'
Khomba ukuswela kwam'.

3. Nkosi, ake Ukhulume
Angifun' indlela yam'.
'Ntando yakho mayenziwe
Njalo empilweni yam',
Ngikhumbuze, Nkosi yam',
Hlala enhliz'weni yam'.

Nkosi ake ukhulume