Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NJENGENDLUZELE

1 Njengendluzele inxanela
Emfuleni ocwebileyo.
Njalo nami ngiyakomela.
Wena Thixo,ophilileyo.
Uphelis'izinxanelo,
Ichichin'indede yami;
Ugcwalisa-ke izinswelo,
Uthulisa umoya wam'.

2 Sekukade ngazulazula,
Ngahlanyiswa ukoma kwami;
Ngakhonjiswa-ke kulomfula,
Wabuyisa umoya wam'.
Sengakhil'eduze nawo,
Ngifumene ukuthula,
Nganeliswa amanzi awo,
Yeka,kuhl'emfuleni lo.

3 Nina ensisagijimela
Ukuphuz'emaxphosin',
Yizwanini,ngiyonitshela
Ngalamanzi anikw'iNkosi;
Ayakunijabulisa,
Ngoba yon'ishil' ukuthi,
\Lowo engayakumphuzisa,
Yen'akasayikoma,qha!\

NJENGENDLUZELE