Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Njeng Abantu Ababona

1 NJENG ABANTU ababona
Inkanyezi leyo,
Balandela yona njalo
Lapho yayakhona:
Nathi siyakulandela
Mkhanyiseli wethu.

2 Njengalo khubathokoza
Befuman' iNkosi,
Bekhuleka kulomntwana
Oyingcwele-ngcwele:
Nathi masifune yena,
Masiguqe kuye.

3 Njengalokhu bamdumisa
Ngamagugu abo,
Nathi masilethe kuye,
Ngenhliziyo yethu,
konke lokho esinakho
Noma kuyigugu.

4 Jesu, ngezinsukuzonke
Masifuze wena
Ngokuhamba kwakho, Nkosi,
Nxa usemhlabeni.
Size kuwe,siqinise,
Nkos' ebongekayo.

Njeng Abantu Ababona