Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ni Nethuba Lokulizwa

1 Ni nethuba lokulizwa
lizwi likaJesu;
Musanini ukwenqena,
Nqenhliziyo zenu

2 Sobakhona isikhathi,
Yobakhon'indawo,
Lapha bazo khala
Abasanqabayo

3 Ma zi vulw'izinhliziyo
Zivumele lona
Li ze lime njalo kuzo,
Liholele zona,

4 Ni samenyenywa njalo namhla,
nize,ni sindiswe;
Musanini ukwenqena,
Sukanini nize

5 sekuyisikhat'esihle
sabo abonayo;
Lzwi likaJesu,lithi,
''Ngomamkel' ozayo.''

Ni Nethuba Lokulizwa