Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGIZOMAZI UJESU

1 Mhla ngiqed'umsebenzi ngiwelele khona le,
Kungasekho inhlupheko eya la.
Ngizombona uJesu nobukhosi, buthe hle,
Nabo bonke abangcwele laphaya.

Ngizomazi unguJesu,
Nxa ngimbona ekhanya,ethi nge!
Ngizomazi unguJesu,
Ngamanxeb'ezandleni zakhe, he!

2 Yek'inhlanhla engaka yokwaziw' ngaJesu wam',
La ekhona ukungamukelake.
Ngizobon'amunxeba,walinyazwa ngenxa yam'
Sengindwebelela ukumbona le.

3 Ngizobon'abangcwele abangandulele le,
Bangiqhweba,bangibheka khona nam'.
Ikakhulu impela ngiyalangazelake,
Ukumbon'ujes'onguMsindisi wam'.

NGIZOMAZI UJESU