Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngiyeza, Nkosi, Ngiza Nginje

1 NGIYEZA,Nkosi, ngiza nginje,
Yileli lodwa izwi lam'
Lokuba wangifela nami;
Jesu,Mvana,ngiyeza.

2 Ngiyeza, Nkosi, ngiza nginje,
Ngingelisus' icala lam';
Igazi lakho longihlanza.
Jesu, Mvana, ngiyeza.

3 Ngiyeza, Nkosi ,ngiza nginje,
Ngi'shwawy' uvalo enhliz'yweni';
Kukhon' ukulwa emoyeni.
Jesu, Mvana, ngiyeza.

4 Ngiyeza,Nkosi, ngiza nginje,
Ngimpofu, ngi'mpumphuthe nam';
Amehlo nokufuya ngiphe;
Jesu, Mvana, ngiyeza.

5 Ngiyeza, Nkosi , ngiza nginje,
Wothethelel' izono zam',
Wohlanza wonk'' umoya wami;
Jesu, ,Mvana , ngiyeza.

6 Ngiyeza, Nkosi , ngiza nginje,
Uthando lunqobile kim',
Ngithela konke,ngingowakho;
Jesu, Mvana, ngiyeza.

Ngiyeza, Nkosi, Ngiza Nginje