Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngiyeza Nginje

1 Ngiyeza nginje, Nkosi yam',
Akukh' okuhle enginakho;
Ngikujabhele konk' okwam',
Sengiwethemba um'sa wakho.

2 Ngiyeza, nginje, Nkosi yam',
Ngiyimpumputhe, ngilusizi;
Ngiswela konke, Thixo wam',
Ngithemba kuye uMsindisi.

3 Ngiyeza, nginje, Nkosi yam',
Ngihlanze egazini lakho.
Ngibika kuw' izono zam'.
Ungiyekele ngom'sa wakho.

4 Ngiyeza, nginje, Nkosi yam',
Ngidonswa yil' uthando lwakho,
Sengingowakho, Jesu wam',
Okwami konke kungokwakho.

Ngiyeza Nginje