Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGISHAMBI

1 Ngiyisihambi la emhlabeni,
Ngiyadlula,ngiy'ekhaya lamile.
Makungabikh'okungithiyayo;
Ngiqond'ezweni elikhanyayo.

Ngiyihambi laph' emhlabeni,
Ngiyadlula,ngiy'ekhaya lamile.

2 Ngiyasinga lelozw'elihle,
Laph'ilanga lingayikushona,qha.
La kulelizwe zigcwel'ingozi,
Ngokho-ke mawungiphathe,Nkosi.

3 Kulomhlaba kayikh'indawo,
La ngihlala isipholi khona,qha.
Kepha ekhaya,ngale kwengcwaba
Bambuk'ujesu,benokwethaba

4 O,Malusi ngicela lokho,
Ungigcine,ngiye nawe laphaya:
Ngize ngibuke ubuso bakho,
Ngigonwe nguwe ngem'khono yakho.

NGISHAMBI