Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGIQHUTSHWA NGUMOYA

1 Ngiqhutsh' nguMoya namhla
Ongaphakathi kwam',
Ngiqhutshw'ukuzihlola
Ndenxa yenkonzo yam',
Ngishesha ngikhuluma
Emthandazweni wam',
Ekukhonzeni kwam

2 Noma ngihub' igama,
Kungath' umkhuba nje,
Ngijabulis' inyama
Ngomsind' oyize nje.
Ngisize nxa ngihuba,
Wen' oMkhumbuzi wam',
Ngikond' amazwi njalo
Ekuhubeni kwam'.

3 Ngicel' ukuba ngizwe,
Nxa ngisemthandazwe',
Ukuth uMoy' oNgcwele
Enxusa enhliz'wen';
Mangikhonjiswe nguye
'Kukhonz' iNkosi yam'.
Ngiqhutshwe, Ngikhutshwe,
Ekukhonzeni kwam'.

NGIQHUTSHWA NGUMOYA