Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nginokona

1 Sengibona nginokona.
Ungisize, Nkosi yam'.
Ngiyanxusa onomusa,
Thethelel' izono zam'.
Ngihambise othandwen',
Ngihlalise emusen'.

2 'Kuphelele. Ngimangele,
Ngoba wangifela nam'.
Wawuhlushwa, wawuqhutshwa
Ekufeni ngenxa yam'.
Wangihawukela nam'.
Walisus' icala lam'.

3 Yimi Baba engethaba,
Nxa ngikuwe, mhlengi wam'
Ngijabula ngokuthula,
Ngizikhohlwa, ungowam',
Ngihlanziwe egazini
Ngifihliwe eNkosin'.

4 Ezulwini ngizothini,
Nxa ngimbon' uMhlengi wam'?
Ngomdumisa, ngiyofisa.
Ukumnik' umqhele wam'.
Ngiyombonga uMfeli wam'
Uwangisindisa nam'.

Nginokona