Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngingompofu Ngingumoni

1 NGINGOMPOFU, ngingumoni
Ngokuba nginongozi,
Sekukade ngikwanzile
Engikuthanda khona;
Kuwe, Jesu, nginqabhile
Intando yakho yona.

2 Bengihlezi ngeminyaka
'Miningi emhlabeni;
Wena, Nkosi, wanginaka,
Ngaphila emzimbeni;
Wangqongqotha ngezwi lakho
Kakhulu ovalweni;
Wawufun' uMoya wakho
Angene enhliz'yweni.

3 Manje inhliziyo yami
Yosuka ithukile
Kukho ukwesaba kwami,
Namandla aphelile;
Baba wami wobubele,
Khangela into yakho;
Sengilapha ngizilahle
Ezinyaweni zakho.

Ngingompofu Ngingumoni