Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngingathola umusa na

1. Ngingathol' umusa na,
Mina, angisasho, qha!
'Nkos' inganginaka na,
Ngisekhona ngani na?

2. Kade ngameyisa nje,
Ngath' uJesu ulize.
Wangincenga, ngala nje,
Noma engithanda-ke

3. Ngisathandelwani na,
Mina, monikazi la
Ofanel' ukufa nya.
Ngingazuz' umusa na?

4. Senginxusa, Mfeli wam'
Bheka ukushona kwam',
Ungihawukele, la.
Ngingathol' umusa na?

5. wafa esiphambanwen'
Ngobuhlungu enhliz'wen',
Wangidabukela wo.
Ungahlul' umusa lo?

6. kuphelil' ake ukhulume,
'Suthobil' umoya wam'
Akumangaliso na,
Kangilahl' uJesu, qha!

Ngingathola umusa na