Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngineculo

1. Ngiyavum' umangaliso,

okaKrist' , uMfeli wam'.

Wabushiya ubukhosi,

Wehla, wafa ngenxa yam'.

Ngineculo ngal' uthando

lukaKrist', uMfeli wami,

ngimbabaz' owangihlenga.

Lalelan' iculo lam'.

2. Bheka, esiphambanweni

Wazithwal' izono zam'.

Ziyaphum' izinyembezi

Nxa ngivum' iculo lam'.

3. Ngangiduka nangempela,

Ngangingumhlupheki nje,

Weza wangihawukela,

Wangithol' ehlane le.

4. Izinhlupho zingafika,

Ungasind' umthwalo wam',

Nokho sengiphathw' isandla

soMalus', iNkosi yam'.

5. Wongisiza, wongigcina ,

Kuze kube sekufen'.

Mangibe othembekayo,

Ngingamhluphi endlelen'.

Ngineculo