Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGIMKHUMBULA

1 Ngiimkhumbula efayo.'Jesu wam',
*Nkosi yan''!
Mhla ehlushwa ngenxa yezono zam',
Wo!Maye!Nhlanhla
Mina sengibuhlungu,
Maye!Maye!
*Buhlungu enhliziywen',
Ngimkhumbula efa,uJesu wam',

2 Bhek' efelwa ngamathe ebuswen',
*Nkosi yam'!
Bammukhula bamshaya emzimben',

3 Bhek'umqhele wameva ebunzin'
*Nkosi yam'!
Yekanini, bamhlek'esosizini

4 Siphambano saminda endlelen'.
*Nkosi yam!
Wena naso eqhutshwa ekufen'.

5 Mhla elenga emthini khona le,
*Nkosi yam'!
Bameyisa bamhlek'usulu nje.

6 E gebisa ikhanda ekufen',
*Nkosi yam'!
Wafa esedabuka enhliz wen'.

(*Bass only)

NGIMKHUMBULA