Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGIKUNXUSELA

1 NginoMsindisi osebukhosini,
Kakhohlwa abankhe njengabanye la,
Namanje uyangimelela ezulwini,
Uzoba owakho loMsindisi na?

Ngiyakunxusela,
Ngiyakunxusela,
Ukuba usindiswe namuhlanje.

2 SenginoBaba okhona ezulwini,
Ungilungisela ikhaya laphaya;
Ngobizwa masiny'ukumbona ebomini.
Ungehambe nami siye khona na?

3 Senginengubo engibekelelweyo,
Iyabengezela imhlop'ithi qhwa;
Nangololusuku engiyam'kelayo,
Uzophiw'ingubo enjalo-ke na?

4 Nginokuthula okungakaziwa
Abantu abangamthand' uJesu la;
Kungaye kuphel'ukuthula kuphiwa.
Uzophiwa nini lokuthula na?

5 Nginaw'umqhele okkazimulayo,
Engizohlotshiswa ngawo khona le,
Sengathi-ke ngalolosuku oluzayo
Uhlotshiswe nawe ngomqhele onje!

NGIKUNXUSELA