Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngihlabelele udaba

1. Ngiyohlabelel' udaba
lukaJesu Mhlobo wethu;
walishiy' izulu lakhe,
ezothwal' ihlazo lethu

yebo, ngiyohlabelela
ngaye owangifelayo.
Ngiyohuba nabangcwele
Ngomhla angigodusayo.

2. Ngangilahlekile, kepha
Manje ngingotholiweyo;
Wangam'kela, engigona,
Senginguy' othandiweyo.

3. Ngilimele, wangelapha
Ngisengothothobeleyo;
Ngilusizi, ngasindiswa
Min' engiphumputhekayo.

4. Ubumnyana busamboza
'Ndlela engihamba ngayo
Umsindisi unami kodwa,
Nguye ongikhanyisayo.

5. Wongigcina ngize ngife,
Ngisandlula emhlabeni;
Wongilanda ngiye naye
Ngaphezulu embusweni.

Ngihlabelele udaba