Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGIFUMENE IPARELE

1Sengilifumen'iparele
Ilona-ke selinganele;
Nginayo imfuyo enkulu,
Ngithole umbuso wezulu.

2 Kukade bengizulazula
Ngifuna,ngingenakuthula,
Ngesab'ukuthengisa ngayo
Imfuyo ekade nginayo.

3Kanti-ke imfuyo yesono,
Ngakho-ke sekwaba-kungcono,
Selokhu sengayithengisa
Imfuyo eyangikholisa.

4 Iparel'engilifumene,
Linguye uJesu,umnene,
Uyayigcwalis'inhliziyo
Ngothabo olungapheliyo.

5Minanini,enisazula.
Nifuna nje ukujabula;
Funani-ke nant'iparele
Igugu labant'abangcwele.

NGIFUMENE IPARELE