Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngiqondise eJehova

1ngiqondise, eJehova!
Ngingumhamb' ezweni.
Yiza, wena Onamandla,
Yiza, ungikaphe;
Yul' umtombo edwaleni
Ungophilisayo,
Nefu lakho li hlomise,
Lingihole endleleni

2ngisutis' imana lakho,
kule nndlal' engaka.
Izikali nal' upau,
Ukulunga kwakho.
Laphongishon' ejordane,
Maungangishiyi;
Ngiwelise imisinga,
Ungibeke ngaphesheya

Ngiqondise eJehova