Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngenxa Ya Labo AbaSeNkosini

1 NGENXA yalabo abaseNkosini
Ababekudumisa khona-la,
Libongw' igama lakho, Jesu,
Aleluya, aleluya!

2 Wawungamandla abo ekulweni,
Nenduna yabo, nesihlangu,
Nkos',
Ebumnyameni ukukhanya.
Aleluya, aleluya!

3 Makuthi bon' aba sekhona
manje
Bafuze labo ngobuqhawe, Nkos',
Bazuze nabo ukunqoba.
Aleluya, aleluya!

4 Nasekulweni nxa ephel'
amandla,
Bolindwa nguwe enqabeni,
Nkos',
Bophiw' igama lokubonga.
Aleluya, aleluya!

5 Siyeza isikhat' esihle leso
Lapho bezophumul' abakho,
Nkos',
Bongena nawe ebomini,
Aleluya, aleluya!

6 Nebandla lonke emhlabeni
wonke,
Livela lapha nangalaphaya,
Lizobuthana ezulwini, Nkos',
Aleluya, aleluya!

Ngenxa Ya Labo AbaSeNkosini