Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nga Mu Zw UJesu eTi Kimi

1 Nga mu zw' uJesu eti kimi: \ Woza, uphumule;
Us' udiniwe, bek' ikanda kimi,ngikugone.\
Nga fika kuye,ngidiniwe, nga ti, \Nkosi yami!\
Wa ngamukela ngobunene, wangithokhozisa.

2 Nga mu zw' uJesu eti kimi: \ Woza, upuziswe;
Upuze kimi lawo manzi anga kup' amandla.\
Nga fika kuye,ngiwa cela lawo manz' amahle;
Nga hlunyelelwa ngokupuza, manjengingowakhe

3 Nga mu zw' uJesu eti kimi:
gi'kukanya kwakho;
Uhambelani ebusuku? kuya kanya kimi.\
Nga fika kuye Olilanga, wangikanyisela;
Ngo hamba manje ngokukanya lokongizengife

Nga Mu Zw UJesu eTi Kimi