Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

Ndlela ya Xihambano

1 Yesu a nga si vambiwa,
A nghena Getsemane,
A va siya van'wanharhu.
A teke la'vanharhu.
'Mahlomulweni ya yena
Yesu a va sukela.
A ya le mahlweninyana
Ku ya le xihambanwen'.

A hi yen' mahlweninyana
'Mitileni ya Hosi,
A hi tirheni swinene
Loko hi yi tirhela.

2 Vonani! wa ha khongela,
Rifu ri le kusuhi;
\Xinwelo a xi ndzi hundze,\
A badhla yona ngati;
\Tatana,ku rhandza ka ku
Sweswi a ku endliwe.\
O yile mahlweninyana
Ku ya le xihambanwen'.

3 Vanhu va n 'wi ruketela
Lok'a avanyisiwa,
\Hi nyike yena Barabas,
Kriste a a vambiwe,\
\O,Barabas,O Barabas,
Yesu o ku ferile
Lok' a ye mahlweninyana
Ku fa le xihambanwen'.\

4 Va n 'wi rhwere xihambano,
Xi n' wi heta matimba;
Sweswi wa fika Golgotha
Vanhu va n' wi xanisa.
A tshikiwa hi maxaka.
A twa gome ra ku fa.
O yile mahlweninyana
Ku fa le xihambanwen'.

Ndlela ya Xihambano