Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ndi do ya-vho na vhalisa

1. Ndi do ya-vho na vhalisa
Vho da u muhulisa.
Na nne ndi yo vhona-vho
Yesu o ndalelaho.

2. Ndi da na vharunwa vhala;
Nyimbo dzavho dzi tshi pfala
Hu do pfala na lwanga
Lwa Muhanyisi wanga.

3. Vha vhutali vha tshi bvisa
Thalwa dzavho dze vha disa,
Ndi mu fha tshini tshanga?
Nga I vhe mbilu yanga.

4.Ndi do elekanya zwothe
Sa Maria misi yothe;
Ndi zwi divhe-vho zwine
Wa zwi dela kha rine.

5.Ndi tshi ralo ndi do kona
U sendela nda mu vhona
Nda mu takalela-vho,
Nge na nne a ntshidza-vho.

Ndi do ya-vho na vhalisa