Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Naz' Izinkulugwane

Naz'izinkulungwane
Zembeth'ezithe qwa,
Izimpi zabangcwele
Zenyuka laphaya;
Ukulwa kuphelile,
Kunqotshw'ukufa nya.
Bavulele' im'nyango,
Sebenqobile.

2 Umhlaba nal'izulu
Kuduma kuthi zwi,
Kuhalaliswa bona,
Bengena bethi swi.
Usuku lwenjabulo
Lwezizwe zonke la,
Izinhlupheko zonke
Seziklonyelwa.

3 Kuzobonanwa khona
Ezweni laphaya,
Nalab'abasishiya
Basandulela la;
Kophel' izinyembezi,
Kube-kumnadi du,
Kungekh'abafelweyo
Nezintandane.

4 Sondeza usindiso,
O Mvana ka Thixo,
Uqoq'umvuso ngqo;
Ubuye nobukhosi,
Ngobis'abakho la,
Malikuvez' izulu,
Ufike, Nkosi.

Naz' Izinkulugwane