Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NANGU MINA NKOSI

Tune:Kakh'umhlob'onjengojesu

1 Yizw'uJesu uyabuza,
Ziphi 'zisebenzi zami?
Amabuya nank'amhlope,
Vukanini,balndla lami!
Isho njalo 'Nkosi yethu,
Ovumayo ma'sabele,
\Nangu mina ngenhliziyo.\

2 Nom'ungenakuyo kude
NeVangeli losindiso,
Ubatshel'abaseduze
Ngezindaba zothabiso.
Nom'ungenikel'urandi,
Unganik'isenti lakho,
Nom'isitsha nje samanzi,
Sokhokhelw'iNkosi yakho.

3 Ungemfuze upawulu,
Ngenkulum'enjengodosi,
Ungafakazel'uthando
Nodubele-ke beNkosi.
Ungevuse izikhulu,
Ubahlul'abaphikisi,
Ungahola abantwana,
Beza bona kuMsindisi.

4 Nom'ungebe 'mlindimkhulu
Odongeni lweZiyoni,
Ememez'esixukwini,
\Phendukani nina,zoni!\
Ungasiza ngomthandazo,
Uqinis'izandla zabo,
NjengoHuri noAroni.
Babemphas'umholi wabo.

5 Mbhal'uyosho njengoKa'ni:
'Ngingumlindi womfowethu?\
Yebo,sinecala thina,
Maluvusw'uthando jwethu.
Ngokwempela kufanele,
Nxa ngibizw'uMfeli wami,
Ngisabele:\Nangu mina,
Ungithume,Nkosi yami!\

NANGU MINA NKOSI