Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nang uMsindisi uyanibiza

Nang'uMsindisi uyanibiza,
Nina bantwana wonibusisa;
Nguye othanda ukunisiza,
Uthi: ?Zanini kimi?

Refrain:
Yek'inhlahla, yek'umusa bo!
Siyabizwa, singanqaba, pho!
Sesisondela kuMsindisi lo,
Osibizele kuye.

2.Bon'abezayo
Bayosindiswa, bayolungiswa,
Bayofundiswa, bayakuqcinwa,
Bojabuliswa, bonk'abezayo kuye.

3.Yeka umemo, luhle kakhulu,
Niyakuthol'umbuso wezulu,
Olungisiwe nguNkulukulu.
Nize kuJesu manje!

Nang uMsindisi uyanibiza