Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Murena ro U tenda

1. Murena, ro U tenda,
Muhali, ri U renda
Nga u ' wa tshidza vha faho
Lufuri Iwo vha fhedzaho.
Haleluya!

2.Muladzi,wo ri ladza.
Mudengu, wo takadza
Dzimbilu dzo tambulaho
Nga zwivhi zwo dzi vhofhaho.
Haleluya!

3.Mulamuleli, ndwele!
Mpfumele, U nyambele;
Ndededze kha yo lugaho,
Ndi swika nduni yau-vho.
Haleluya!

4.Mudzimu Khosi ashu,
Na Yesu Mune washu,
Na Muya u ri lisaho,
Vha rendwa nga vho tshidzwaho.
Haleluya!

Murena ro U tenda