Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mudzimu washu ndi zwihulu

1.Mudzimu washu, ndi zwihulu
Zwe wa ri fha nga ndovhedzo khethwa.
Wo ri pfumisa zwa tadulu.
Ro tshidzwa, ro vha vhakhathutshelwa.
Ri vhana vhau, vha U funaho;
U Khotsi ashu, a ri divhaho,

2.Ri vhana vhau, U ri laye
Nga Muya wau u ri funzaho.
Ri vhe nae, ri si mu shaye
Musi wa swiswi wa zwo vhifhaho.
Mbilu-mbilu dzi U takazaho.

3.Ri vhana vhau, U ri tanzwe
Nga Yesu, Ngwana, yo ri felaho
U fushe dzimbilu dzi netaho.
u U shmela zwi si ri dine,
Ri takadzwe U tshi vha na rine.

4.Ri vhana vhau ri tshi tshila,
Ri vhana vhau naho ri tshi fa.
Ro nwalwa-vho lkha bugu ila
Ya vha tshilaho, ya malaifa,
Hayani hashu ri hu divha-vho
Hu nduni yau: ri do swika-vho

Mudzimu washu ndi zwihulu