Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Moya Onomusa, Yiza

1 MOYA onomusa,yiza,
Nami ngibe-naw' umusa;
Ngaw' amazwi asizayo
Ngibonis' umusa wakho,
Nangezenzo zokulunga,
Ngiyikhulumel' iNkosi.

2 Moya weqiniso,yiza,
Nami ngibe-neqiniso,
Ngaw' amazwi obuqotho
Ngibonis' isimo sakho;
Ngibe-nab' ubuzalwane
Obufakazel' iNkosi.

3 Moya onamandla,yiza,
Nami ngibe-naw' amandla
Ngibe-nokuphumelela
Ngizahlule izilingo;
Nginethemb' elinamandla
Ngiqinise,ngingesabi.

4 Moya oyingcwele,yiza,
Nami ngibe-nobungcwele,
Ngihlukane nakh' ukona,
Ngenze ukulunga kodwa;
Konke engingakwenzayo,
Ngimenzel' uNkulunkulu.

Moya Onomusa, Yiza