Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MOLAO WA Modimo

Potsiso ya 92:
Molao wa Modimo o reng?

Karabo:
Ekisodo 20:1-17
Mantsu a a boletswego ke Morena ka moka sea, O itse: Ke Nna Morena Modimo wa gago. ke Nna ke go ntshitsego nageng ya Egipita ngwakong wa bohlanka.

1. Ke se ke ka bona o na le Modimo e sele.

2. O se ke wa itirela Modimo wa go betlwa, le ge e le seswantsho se sengwe sa tse di lego mona lefaseng,
le ge e le sa tse di lego meetseng ka tlase ga lefase.O se ke wa di khunamela; o se ke wa di direla; ka gobane nna Morena Modimo wa gago ke Modimo yo bogale, e a latago bokgopo bja botata go bana ba bona go fihla molokong wa boraro le wa bone mo go ba ba ntlhoilego
Gomme ge e le ba ba nthatago, ba ba hlokomelago melao ya ka, ke ba dira ka botho go isa melokong e sekete.

3. O se ke wa bolela leina la Morena Modimo wa gago ka lefele: Ka gobane e a bolelago leina la gagwe ka lefela, Morena a ka se ke a mo lesa a sa otlwe.

4. Gopola letsatsi la go khutsa, o le kgethe.O sware mediro ka matsatsi a selelago, o phethe mesomo ya gago ka moka, Ge e le letsatsi la bo supa ke la go khutsa, ke la Morena Modimo wa gago, ka lona o se ke wa swara modiro le o tee, le ge e le wena, le morwa wa gago, le morwedi wa gago, le molata wa gago, wa monna le wa mosadi, le seruiwa sa gago, le modiredi e a lego dikgorong tsa geno. Ka gobane Morena, legodimo le lefase le lewatle, le tsohle tse si lego gona, o di dirile ka matsatsi a selelago mme a khutsa ka letsatsi la go supa. Ke ka baka leo Morena a le segofaditsego a le dira le lekgethwa.

5. Hlompa tatago le mmago, gore o phele galelele nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.

6. O se ke wa bolaya.

7. O se ke wa otswa.

8. O se ke wa utswa.

9. O se ke wa bolela bohlatse bja maaka go wa geno.

10. O se ke wa duma ntlo ya wa geno. O se ke wa duma mosadi wa geno, le molata wa gagwe wa monna le wa mosadi, le kgomo ya gagwe, le pokolo ya gagwe, le tsohle tse e lego tsa wa geno.

Potsiso ya 93:
Melao ye e kgaogantswe bjang?

Karabo:
E kgoagantswe ka dikarolo tse pedi. karolo ya mathomo e re ruta gore re itshware bjang mabapi le Modimo.
Karolo ya bobedi e re ruta gore re itshware bjang mabapi le batho ba bangwe.

Ditemana tsa Beibele:
Mateo 22:37-40

MOLAO WA Modimo