Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mlalelen uJesu Ethi

MLALELEN' uJesu ethi.
Ongisebenzel' ubani
Yisikhathi sokuvuna
Ozongivunel' ubani
Yizwa,nangu ekubiza,
Wen' uqobo uyafunwa;
Yisho, ungavuma yini,
Uthi, Nkosi,nangu mina.

2 Noma ngenakuhamba
Uye kude emazweni,
Namp'eduze abaningi
Abakudingayo wena.
Ungamkhonza ngakh' onakho,
Koba-mnandi eNkosini
Konke oyenzela khona.

3 Uz' ungasho ngobuvila,
Anginakh' engingakwenza.
Namp' abafa ezonweni,
Nans, iNkosi ikuthuma.
Yenza akunika khona
Uthokoz' ukuyikhonza,
Usabele nxa ubizwa,
Uthi, Nkosi nangu mina.

Mlalelen uJesu Ethi