Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mbal' Unaso Isibindi

1 MBAL' unaso isibindi
Umlandel'uJesu na?
Mbal'unaso isibidi
Nxa lihhleka izwe na?
Mbal' unaso isibindi
Uphenduk' ikholwa na?
Uyesaba bala,kanti,
Wokugcina kabi na?

2 Nxa uKristu engomkhulu
Kuyo inhliziyo ha,
Ngek'uthule,ngek'ufihle
Ukukholwa kwakho qha.
Asilutho ubukhulu
Balomhlaba nokunci;
Kuhl' udumo lukaKristu
Lugcwalise izwe swi.

3 Hlola ukuhamba kwakho,
Sekukade uthi qha;
Wawuphik' iNkosi yakho,
Guqa ngamadolo la:
Cela umusa, cel' inkambo
Kuye uMsindisi lo;
Cela isibindi naso,
Cel'uqine,uthi ngo.

4 Khumbulakhe sewahlengwa.
Lahla konke,woza,'he.
Noma inhlupheko lapha,
Uzobusa khona le.
Isibindi usunaso,
Umlandel' uJesu la;
Ukwesaba akusekho,
Yena wokugcina nya.

Mbal' Unaso Isibindi