Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Masivez' lgam' Elihle

1 MASIVEZ' igama' elihle
Lokubong' uJesu,
Sihlangane namabandla
La aphezu kwethu;
Izilimi zawo lawa
Ziyinkulungwane,
Kepha ngenjabulo yazo
Zijabula kanye.

Refrain:
Ifanele yon' iMvana
Ibe-nal' udumo lonke,
Siyavuma,Aleluya,
Aleluya, Amen.

2 Ufanel' uJesu Kristu
Ubukhosi bonke;
Nokubonga kungapheli,
Kungokwakhe njalo.
Wasinik' umzimba wakhe,
Walichith' igazi,
Sidle wona,siliphuze,
Sibe-nokuphila. – Refrain

3 Wozanini,zinto zonke!
Nizithobe phansi,
Phambi kwesihlalo sakhe,
Laph' ehlezi khona;
Nibabaz' ibizo lakhe
Ngoba lihle lodwa,
Lidunyiswa ezulwini,
Malituswe phansi. – Refrain

Masivez' lgam' Elihle