Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Masithokoze Ngayo

1 MASITHOKOZE ngayo
lm' thetho eyenziw' iNkosi;
Sithembe yona' singesabi,
Yenzelw' impilo yethu yonke.

2 Ipheth' ulwandle yona
Nomoya nomhlabathi wonke,
Nenyanga naz' izinkanyezi,
Nehlobo nabo ubusika.

3 lbus'izulu lonke,
lmini nabo ubusuku,
llenza izwe libe-lihle
Kubantu bonke emhlabeni.

4 Nathi siphiw' im'thetho
Emihle nesizayo futhi
Yokuba saz'intand yayo,
Sithambe ngayo sithuthuke.

Masithokoze Ngayo