Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Masimdumise Sihlobe Okungcwele

1 MASIMDUMISE sihlobe
okugcwele,
Simkhothamele,simkhonz' uJesu;
Mniken' izipho,nimshiselel'
imphepho
Ngokuthobela intando yakhe.

2 Ezinyaweni nethule imithwalo,
Enikhathaza nisindwa yiyo;
Ngemithandazo nozuz amandl'
amasha,
Aniqondis'endleleni yakhe.

3 Endlini yakhe ningene
ni' bampofu,
Ningenalutho olumfanele;
Uma niletha uthando nobunene,
Yiwo 'mnikelo welathi lakhe

Masimdumise Sihlobe Okungcwele