Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MASIHLABELELE

1. Masihlabelele ngentokozo
Ngosindiso olungapheliyo;
Abadala nezingane nazo,
Masivume sonke nginhliziyo.
Enkosini yethu siyohuba.
Siyibonge sisenal' ithuba,
Yasihlenga ngal' igazi layo'
'Nkosi idunyisw' abantu bayo.

2. Abomhlaba badums' okwabo,
Amahashi kanye nezinkomo;
Badumes' okwabo ngenhlokomo
Pho-ke singazithulela yini
Ngokungathi asinanjabulo;
Kanti intokozo eNkosini
Izwakala ngawo amaculo.

3. Nabaning' abasebedangele,
Bangavuswa ngokuhlabelela,
Nxa siqhutshw' umoya oyingcwele,
Simdumis' uJesu owasifels.
Nabaningi abedukileyo,
Bobuyiswa ngokuhuba kwethu;
Bayishiy' indlel' edukileyo,
Babuyele eNkosini yethu.

MASIHLABELELE