Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Malusi Onamandla

1 Malusi Onamandla,
Ohlezi ezulwini,
Usizwe ngomsa wakho,
Sisekuthandazeni;
Zilind' izimvu zakho,
Zinik' amandla akho,
Zihole endleleni
Ebheka ezulwini.

2 Malusi Olungile,
Masizwe izwi lakho,
Usikhombis' indlela,
Sihambe emva kwakho;
Sibeke emhlambini,
Sigcin' esibayeni;
Uma silahlekela
Sifun' ungasideli.

3 Holela edlelweni
Elifanel' ezakho,
Siyise emanzini
Anokuphila kwakho;
Sikhiphe osizini,
Vikela empisini,
Sondela nxa kumnyama
Sehlelwa ukwesaba.

4 Malusi, Musindisi,
Othand' abantu bakho;
Size ukukubonga,
Ngokusigcina kwakho;
Masizwe izwi lakho,
Sinak' intando yakho,
Silande emhlabeni,
Samkelwe ezulwini.

Malusi Onamandla