Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MABUTHO ESIPHAMBANO

Tune:yimani isibindi

1 Mabuth'esiphambano,
INkos'iyanibiza,
NilaLel'izwi layo,
Nans'impi isashisa!
Iwahol'amabutho,
Ayakunqoba ngqyo;
Izitha zizobhuqwa
Ngamandlakazi ayo.

2 Mabuth'esiphambano,
Yizwani isibindi,
Niqine,ninomongo.
Yibani amadoda,
Nilkwel'iNkosi yenu.
Izitha zingunyile,
Ziqed'amandla enu.

3 Mabuth'esiphambano,
Nohlom'amandla ayo;
Awenu angesize,
Fak'izikhali zayo,
Nilinde nithandaze,
Nithembe nokwethemba;
Noma iNkosi isho,
Nikhokhe izinkemba.

4 Mabuth'esiphambano,
Nonce nithol'umvuzo!
Kubanjw'inkemba namhla,
Niyoqheliswa ngom'so.
Lab'abaqinisayo
INkosi bayilwela,
Bobusa nayo futhi,
Baphiw'umvuz'impela.

MABUTHO ESIPHAMBANO