Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mangivus' Ingoma Yam'

1 MANGIVUS' ingoma yam'
Kuye oyiNgcwele
Kuy' uJes' iNkosi yam',
Ongihlawulele!

2 Nguye osizini lwam'
Owangihlengayo,
Nasekuboshweni kwam'
Owangifelayo.

3 Ekuhluphekeni kwam'
Ngiyabheka kuwe,
Nxa ephel' amandla am'
Ngiyagcinwa nguye.

4 Manje enhliz'weni yam'
Akungen' uvalo,
Ngoba, phel', Nkosi yam',
Isekhona njalo.

5 Nkosi, nank' umoya wam',
Uyakunxanela
Ungihole, Nkosi yam',
Ngiyakulandela.

6 Khanyisis' indlela yam',
Mawungiqinise!
Naphakhade, Nkosi yam',
Maungisindise.

Mangivus' Ingoma Yam'