Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lowomuzi Okhanyayo

LOWOMUZI okhanyayo
Obubonw' abaprofeti,
Okukhanya kwaphakade
Kuwukhanyisela njalo;
Kuhla abangcwele bodwa
Kulomuz' othenjiswayo,
Akungen' okubi kuwo,
Kunguthand' olubusayo.

2 Thina singabakhi bawo,
Uyavela emhlabeni,
Sizimisa izindonga
Ngaz' izenzo zeth' ezinhle.
Masifak' amatsh' amahle
Ahlobis' umuzi lowo,
Singasiza ukufeza
Okuhloswe uMsindisi.

3 Lokho esikubekayo
Ngakh' ukukhuthala kwethu
Akuyikunyamalala,
Ngeke siphuthelwe yikho;
Kuzokhanya njalonjalo
Sekubusa ukulunga,
Kukhulis' inkazimulo
Yalomuzi wokukhanya.

Lowomuzi Okhanyayo