Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lomhlab' UngokaBaba

1 LOMHLAB' ungokaBaba,
Kuyezwakala kimi
Ihubo elivunywa
Izinto zonke zakhe.
Lomhlab' ungokaBaba,
Isandla sakhe sodwa
Esiyenzi' imithi,
Namatshe,nakho konke.

2 Lomhlab' ungokaBaba,
Kubonga izinyoni,
Nokusa nezimbali,
Kubong' amandla akhe.
Lomhlab' ungokaBaba,
Uvezwa kahle ngawo,
Umoy' ophephethayo
Unjengelizwi lakhe.

3 Lomhlab'ungokaBaka,
Mangingakhohlwa neze ukuthi uyabusa,
Nokub'efihlwe kimi.
Lomhlab' ungokaBaba.
Pho ngingasab' intoni?
Kubus' iNkos 'enkulu,
Kubong' umhlaba wonke.

Lomhlab' UngokaBaba