Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lizwe, Thokoza, Nans' Inkos

1 LIZWE thokoza,nans' iNkos'!
Mayamukelwa du!
Mayibe-nokuhlala
E' nhliziweni zonke,
Kuhlatshelelwe kuyo
Ezulwini lonke;
Bonga, we mhlaba, ozayo.

2 Nang' uMsindisi wezwe,
Wobusa njalo la.
Kabongwe ngezemvelo,
langa nenkanyezi,
Abongwe ngentokozo
Yizidalwa zonke.
Yek' injabulo enkulu bo!

3 Konke okon' abantu
Sekuyophela nya!
Ukhula ensimini
Nosizi enhliz'yweni
Selwahluliwe nguye
Osibusisayo.
Yek' intokozo ngeyethu!

4 Obusa ezulwini
Yilo oseze la!
Ubusa ngeqiniso,
Aphathe ngokulunga,
Azenze zonk' izizwe
Zimangale ngalo
Uthando lwakhe,uKristu.

Lizwe, Thokoza, Nans' Inkos