Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

LINAMADLA IGAZI LEMVANA

1 Mbhal'ungathand'ukwethulelwa na?
Likhona igazi,lon'eleMvana.
Nobubi bonke ubunqobe na?
Lethembe igazi leMvana.

Linamandla linamandla du,
Lon'igazi leMvana.
Linamandla,linamNDL du,
Eligugu eleMvana.

2 Noloka lwakho lungachithwa nya,
Likhona igazi,lon'eleMvana,
Yebo-ke nakho ukuziqhenya
Ngelihle igazi leMvana.

3 Woza kalokhu,ube-mhlophe qhwa,
Likhona igazi,lon'eleMvana.
konk'ukungcola kuzophela nya
Kususwa igazi leMvana.

4 UMfeli wakho ungamkhonza na?
Likhona igazi,lon'eleMvana.
Zonk'izinsuku ungambona na?
Wohala eduze negazi.

LINAMADLA IGAZI LEMVANA