Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Letsatsi la lehlohonolo

9.8.9.8.D.

1 Letsatsi la lehlohonolo
Ke le nchabetseng kajeno;
Joale, ke tlile ka morero
Oa ho ikana ka Jesu.
Ke amohetsoe ke Morena
Chabeng sa hae sa tumelo;
Pelo ea ka e tla mo tlisa
Ho fihlela la bofelo.

2 Ke leboha Ntat'a Molemo ,
Ea mpolokileng boseeng;
O mpabaletse ka lilemo,
O mmpepile bonyengnyaneng.
E bile seli la ka bocheng,
Molebeli le Molisa
Ea ntseng a nkholisa bohlaleng,
Pallo tsa hae a li tiisa.

3 Joale, ke lumetse ho Ntate
Ea matla 'ohle, ea nkentseng;
Le ho oona Moea oa 'nete,
Le ho Mor'a hae ea nchoetseng.
Ke nkile mehlala ea Jesu
Ke mo latele le ho shoeng,
Ke be ke finyelle ha eso,
Boiketlong bo sa feleng.

Leave a Reply

Letsatsi la lehlohonolo