Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lentsoe le lumang

1 Lentsoe le lumang sebakeng
Le re harotseng matsoalo,
Le rohakang ba sa bakeng,
Ke mang ea le tiisang joalo? Bis

2 Le tiisoa ke ea le romang
Le emetsoe ke selepe,
Ke selepe se tla rema
Meto e phephetsang tšepe. Bis

3 Jesu, liba sa phekolo,
U re kolobetse 'neteng.
tšoao lena la phetoho
E be tšoao le sa feteng!

4 U re tšele le ka Moea,
Re bopeloe thato ea hao!
Leha sera se re hloea,
Se se re latole letšoao. Bis

5 Sekoli ha u se bona
Se sa le teng, se felisoe;
Itšebeletse ka rona,
Tlotlo la hao le holisoe

6 U itholle likhutsana
Tse khathetseng, tse melekong
U li etse mohlatsoana
O u latelang bophelong! Bis

7 U re bulele lesaka,
Re kene teng, re lumetse;
Re tle re beoe lithaka
Tsa baa u seng u ba thotse! bis

Leave a Reply

Lentsoe le lumang